Opiskelijoille

Opiskele ​

  • Äly sisältää suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän uuden opetussuunnitelman mukaiset pakolliset moduulit. ​
  • Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaaliin sisältyvät myös valtakunnalliset valinnaiset moduulit 9–11. ​
  • Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskeleville on tarjolla suomen kielen ja kirjallisuuden kurssit 8 (Kirjoittamistaitojen syventäminen) ja 9 (Lukutaitojen syventäminen). ​

Harjoittele ​

  • Opetustekstit ovat helposti lähestyttäviä ja konkreettisia. Harjoitustehtävien avulla niiden sisällöt näyttäytyvät ympäröivän kulttuurin kontekstissa. Tehtävät ovat monipuolisia ja ajankohtaisia, vahvistavat kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa ja harjoittavat vuorovaikutustaitoja. ​
  • Tekoälyn tarkistamat kielenhuoltotehtävät innostavat itsenäiseen harjoitteluun. ​

Syvenny

  • Kirjallisuutta luetaan ja käsitellään erilaisten harjoitustehtävien avulla läpi oppimateriaalin.​
  • Kirjallisuusportfolio kokoaa kaikki opiskelijan kirjallisuusaiheiset tekstit yhteen paikkaan. Sen avulla opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva omasta lukemisestaan. ​
  • Älyn sähköinen kirjasto tarjoaa valikoiman kotimaisen kirjallisuuden klassikoita ja kiinnostavia tietokirjoja. Teokset ovat Älyn käyttäjien luettavissa missä ja milloin vain. ​

Valmistaudu ​

  • Ylioppilaskokeiden tehtävät ja eritasoiset esimerkkivastaukset auttavat harjoittelemaan ylioppilaskokeisiin. ​
  • Äidinkielen opettajain liiton valtakunnalliset preliminäärikokeet julkaistaan Älyssä vuosittain. Niiden avulla opiskelija voi testata omaa osaamistaan.* ​

*Preliminäärikokeet eivät ole itsenäisesti opiskelevien opiskelijoiden saatavissa.