Kesän aikana on tehty isoja päivityksiä moduuleihin ÄI10 ja ÄI11 (LOPS 2021)

Moduulien sisältöihin on tehty suuria muutoksia ja myös rakennetta on selkiytetty. Kevään 2023 ylioppilaskokeisiin liittyviä tehtäviä on lisätty kumpaankin moduuliin ja osa vanhoihin (erityisesti vuoden 2019) ylioppilaskokeisiin liittyvistä tehtävistä on siirretty osaksi Älyn uutta Tehtäväarkisto-moduulia.

Koska moduuleihin on tehty kattavia rakenteellisia muutoksia, suosittelemme ottamaan uudet materiaalit käyttöön sellaisenaan.

Kurssit 8 ja 9 (LOPS 2016) poistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä

LOPS 2016:n mukaiset kurssit ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen ja ÄI9 Lukutaitojen syventäminen poistuvat Älystä vuoden 2023 loppuun mennessä. Kurssit ovat sisällöiltään identtisiä LOPS 2021:n mukaisten ÄI10 Kirjoittaminen 2 ja ÄI11 Tekstien tulkinta 2 -moduulien kanssa. 

Käytä jatkossa omilla opintojaksoillasi edellä mainittuja moduuleja vanhojen ÄI8- ja ÄI9-kurssien sijaan. Äly Laudatur -lisenssiin kuuluvat jatkossa LOPS 2021:n mukaiset moduulit ÄI9–11 ja S29–11. 

Vastausainekset siirtyvät osaksi tehtäviä

Kesän päivitysten aikana moduuleissa ÄI10/S210 ja ÄI11/S211 sekä kursseissa 8 ja 9 suuri osa tehtävien vastausaineksista on siirretty tehtävän sisään “Oikean vastauksen selite” -kohtaan, eivätkä ne ole enää upotettuna moduulin vihreisiin laatikoihin tehtävien jälkeen.

Vastausainesten siirto tullaan tekemään myös moduuleihin ÄI1–9 ja S21–9. Moduulissa ÄI1 päivitys on jo aloitettu. Tiedotamme muiden moduulien päivityksistä myöhemmin.

Ohjeet vastausainesten näkyvyyteen ja muokkaamiseen löydät Älyyn julkaistusta tiedotteesta.

Älyn S2-materiaali on valmis

Koko lukion S2-materiaali on nyt valmis. Älyn uudet S2-moduulit 9–11 ovat nyt opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä. 

Moduulit S210 ja S211 sisältävät paljon S2-ylioppilaskokeisiin liittyvää sisältöä, kuten eri tehtävätyyppeihin tutustuttavia tehtäviä sekä S2-ylioppilaskokelaiden esimerkkivastauksia. 

Jos päivitykset herättävät kysymyksiä, ole yhteydessä aly@skskirjat.fi

Voit myös osallistua käyttöönottokoulutukseemme torstaina 10.8. klo 1617. Lue lisää webinaarista täältä.