Valtakunnalliset kokeet

Äidinkielen opettajain liiton ja Suomenopettajat ry:n laatimat suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän valtakunnalliset kokeet ovat nyt tilattavissa. Peruskoulun valtakunnalliset suomen kielen ja kirjallisuuden kokeet tukevat arviointia ja antavat arvokasta tietoa siitä, miten oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Valtakunnalliset kokeet mittaavat oppilaiden osaamista perusopetuksen arviointikriteerien mukaan. Niiden avulla arviointi on yhdenmukaista ja vertailukelpoista niin koulun sisällä kuin valtakunnallisestikin.

6. luokan suomen kielen ja kirjallisuuden koe

6. luokan valtakunnallinen suomen kielen ja kirjallisuuden koe julkaistiin ensimmäistä kertaa sähköisenä tammikuussa 2024. Koe mittaa oppilaiden osaamista 6. vuosiluokan päättyessä, ja se on rakennettu 1.8.2023 voimaan astuneiden 6. vuosiluokan arviointikriteerien mukaan. 6. luokan valtakunnallisen kokeen kesto on 60 minuuttia, ja se suositellaan pidettävän toukokuussa 2024. 

Koe tukee arviointia ja antaa arvokasta tietoa oppilaiden osaamisesta heidän siirtyessään yläkouluun. Valtaosa kokeen tehtävistä tarkistuu automaattisesti, mikä helpottaa opettajan työtä. Kokeen voi vaihtoehtoisesti tehdä myös paperisena.

Kokeeseen sisältyvän tulospalvelun avulla oman koulun koetuloksia voi vertailla koulun sisäisesti, AVI-alueellisesti ja valtakunnallisesti.

9. luokan suomen kielen ja kirjallisuuden koe

9. luokan valtakunnallinen suomen kielen ja kirjallisuuden koepaketti sisältää kaksi koetta:

Kirjoittamistaitojen koe sisältää aineistopohjaisen kirjoitustehtävän, jossa kirjoitetaan mielipideteksti. Koe mittaa tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja eli perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöalueen 3 tavoitteita 10–14 ja sisältöalueen 2 tavoitteita 5–7. Kirjoittamistaitojen kokeen arviointi on helppoa ja nopeaa arviointimatriisin avulla.

Teksti- ja kielitietouden kokeessa on neljä osiota: media ja viestintä, tekstitaito, kieli ja kirjallisuus. Koe mittaa kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämisen taitoja eli sisältöalueen 4 tavoitteita 15–17 sekä tekstien tulkitsemisen taitoja eli sisältöalueen 2 tavoitteita 5–8. Teksti- ja kielitietouden koe tarkistuu automaattisesti, mikä helpottaa opettajan työtä.

Molemmat kokeet voi vaihtoehtoisesti tehdä myös paperisena. Kokeeseen sisältyvän tulospalvelun avulla oman koulun koetuloksia voi vertailla koulun sisäisesti, AVI-alueellisesti ja valtakunnallisesti.

9. luokan S2-koe

9. luokan valtakunnallinen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe julkaistiin ensimmäistä kertaa sähköisenä tammikuussa 2024. Koe sisältää seitsemän osiota: kuullun ymmärtäminen, kulttuurintuntemus ja kirjallisuus, sanasto, kielitieto, kielenhuolto, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Koe mittaa perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöalueiden 2–4 tavoitteita 4–9 sekä sisältöalueen 1 tavoitetta 2.  

Valtaosa kokeen tehtävistä tarkistuu automaattisesti, mikä helpottaa opettajan työtä. Kirjoittamistehtävässä ja muutamassa avovastauksessa opettajan apuna on arviointimatriisi, jolla vastauksen pisteittäminen on helppoa ja nopeaa.

Kokeeseen sisältyvän tulospalvelun avulla oman koulun koetuloksia voi vertailla koulun sisäisesti, AVI-alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Tulospalvelu antaa valtakunnallista tietoa osaamisesta 

Suomen kielen ja kirjallisuuden kokeet sekä S2-koe antavat käyttäjilleen maanlaajuista vertailudataa. Tulospalvelun avulla opettaja saa tietää, miten omat oppilaat ja oma opetusryhmä onnistuivat kokeessa muihin kokeen tehneisiin verrattuna. Tuloksia verrataan koulun sisäisesti, AVI-alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Tulokset antavat opettajille, rehtoreille ja opetuksen järjestäjille tärkeää tietoa siitä, miten oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet, ja auttavat näin myös suuntaamaan opetusta. Valtakunnallinen koe tukee opettajaa myös päättöarvioinnissa. 

Keväällä 2023 9. luokkalaisten suomen kielen ja kirjallisuuden valtakunnallinen koe julkaistiin ensimmäistä kertaa sähköisenä. Valtaosa kokeen teettäneistä opettajista hyödynsi tulospalvelua. Näin opettajat kertovat palvelusta: 

“Olen pienen koulun ainoa äikänmaikka. Oli erittäin kiinnostavaa vertailla,
miten omat oppilaat pärjäsivät suhteessa valtakunnan tasoon.”

“Koe varmisti sitä ajatusta, että lukemista pitää harjoitella oppilaiden kanssa enemmän.”

“Voin vahvistaa ja syventää tulosten mukaisesti opetustani ja materiaalejani.”

Valtakunnallisen vertailudatan saa käyttöönsä teettämällä kokeen sähköisenä tai lisäämällä paperisen kokeen tehneiden oppilaiden osiokohtaiset pisteet Älyyn. 

Koulujen tiedot ovat luottamuksellisia. Emme listaa kouluja kokeessa suoriutumisen mukaan. 

Sähköinen koe helpottaa opettajan työtä 

Valtakunnallisen kokeen voi tehdä täysin sähköisenä Äly-oppimisympäristössä. Äly toimii missä vain, milloin vain ja millä tahansa laitteella, jolla on pääsy internetiin. Äly toimii internetissä, mutta kokeen tekeminen ei edellytä Älystä poistumista. Oppilaat rekisteröityvät Älyyn henkilökohtaisilla tunnuksilla.  

Sähköisenä tehty koe tarkistuu pääosin automaattisesti. 9. luokan kirjoittamistaitojen koetta ja muiden kokeiden lyhyitä kirjallisia tehtäviä tarkistaessaan opettajalla on käytössään arviointimatriisi, jota täyttämällä kokeen lopullinen pistemäärä muodostuu vaivatta. Kokeen arviointiperusteet ovat myös oppilaiden nähtävissä. Sanallista, yksityiskohtaista palautetta voi antaa halutessaan. Arvioitaviin teksteihin voi myös tehdä merkintöjä. 

Kokeet voi vaihtoehtoisesti tulostaa Älystä paperisena tehtäviksi, jolloin oppilaat eivät rekisteröity Älyyn. Opettaja tarkistaa paperisen kokeen tavanomaiseen tapaan. Myös arviointiohjeet ovat tulostettavissa. Jos opettaja haluaa käyttöönsä tulospalvelun, oppilaiden osiokohtaiset pisteet täytyy lisätä Älyyn manuaalisesti. 

Tärkeää tietää

9. luokan valtakunnallisen teksti- ja kielitietouden kokeen suositeltava koepäivä on keskiviikko 17.4.2024. Kokeen kesto on 90 minuuttia. Kirjoittamistaitojen kokeen voi tehdä kerralla tai useammassa otteessa kevätlukukauden aikana koulun oman aikataulun mukaan.  

9. luokan valtakunnallisen S2-kokeen suositeltava koepäivä on keskiviikko 17.4.2024. Kokeen kesto on 90 minuuttia.

6. luokan valtakunnallinen suomen kielen ja kirjallisuuden koe suositellaan pidettävän toukokuussa 2024. Kokeen kesto on 60 minuuttia.

Kokeet tulevat myyntiin tammikuussa 2024.

Kokeen ostaminen ja käyttöönotto 

Voit tilata valtakunnallisten kokeiden oppilaslisenssit Älyssä olevalla tilauslomakkeella tai sähköpostitse (aly@skskirjat.fi). Oppilaslisenssit ovat kaikkien Älyyn rekisteröityneiden koulun henkilökuntaan kuuluvien käytettävissä, ja kokeen voi tilata kerralla eri opettajien ryhmille. Tilatut lisenssit lisätään koulun käyttäjätileille.  

Jos koe tehdään sähköisenä, kertakäyttöiset lisenssikoodit voi jakaa oppilaille esimerkiksi sähköpostilla, Wilmassa tai tulostettuina lappuina. Oppilaat rekisteröityvät Älyyn täällä. Oppilaat käyttävät saamansa koodin kohdassa ”Onko sinulla lisenssiavain?”.

Paperisen kokeen opettaja voi ladata Älystä tehtyään tilauksen.

Opettajalle Äly on ilmainen. Opettajat saavat rekisteröitymisohjeet Älyyn valtakunnallisten kokeiden toimittamisen yhteydessä. Älyyn voi rekisteröityä myös ennakkoon. Ohjeet opettajan rekisteröitymiseksi saat osoitteesta aly@skskirjat.fi.  

Kysymyksiä?

Lue vastauksemme yleisimpiin koetta koskeviin kysymyksiin täällä.

Voit myös olla yhteydessä Äly-tiimiimme:
Älyn sisällöt, tehtävät ja oppimateriaalit sekä lisenssien myynti aly@skskirjat.fi