Kuva: Unsplash.

Abeilla on edessään näytön paikka, kun kevään ylioppilaskokeet koittavat maaliskuun puolivälin tienoilla. Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeet lisätään Älyyn mahdollisimman pian koepäivien jälkeen ja esimerkkivastauksia tehtäviin julkaistaan kesän aikana. Jatkossa sekä kokeet että esimerkkivastaukset löytyvät omalta sivultaan.

Ylioppilaskoe-sivu

Älyn sivukarttaa on selkeytetty niin, että ylioppilaskokeet ja esimerkkivastaukset on koottu Ylioppilaskoe-nimiselle sivulle. Ylioppilaskokeiden tehtäviä teetetään edelleen opiskelijoilla samaan tapaan kuin tähänkin asti lisäämällä Ylioppilaskokeet-moduuli opintojaksoon. Esimerkkivastaukset löytyvät uudelta Ylioppilaskoe-sivulta kokeen ja vuoden mukaan. Vastaukset on numeroitu niin, että vastauksen numero on sulkeissa tehtävän nimen jälkeen, esimerkiksi näin:
3.1 Sketsin rakenne (2.) 8 p. / 12 p.

Esimerkkivastauksia on Älyssä lähes 500, ja määrä kasvaa vuosittain. Käsiteltävien tekstien valinnan vaikeutta on helpotettu upottamalla osa vastauksista myös osaksi kursseja 8 ja 9 (LOPS 2016) ja moduuleja 10 ja 11 (LOPS 2021).

Ylläpidon tekemät päivitykset

Uuden työkalun avulla voit ottaa ylläpidon tekemät päivitykset käyttöösi meneillään olevaan opintojaksoosi. Tarkista sisältömuutokset -painikkeen avulla voit katsella päivityksiä ja päättää sitten, haluatko ottaa ne käyttöön vai pitää opintojaksosi ennallaan. Tarkemmat ohjeet löydät Sisällöt-sivulla Opettajan avuksi -kategoriassa olevista käyttöohjeista.

Lukulomakampanja voimassa edelleen
Tarjoamme Älyä käyttäville tämän kevään abiturienteille mahdollisuuden liittyä opintojaksolle, jolle on avattu lukuloman ajaksi kurssien 8 ja 9 tehtävien oikeat vastaukset. Vastausainekset syventävät kurssien sisältöjä ja ovat oiva apu yo-kokeisiin kerrattaessa. Opintojaksolle pääsee mukaan lähettämällä postia osoitteeseen aly@skskirjat.fi.