Uudistunut Äly avautui opettajille aika tarkalleen vuosi sitten, tammikuussa 2021. Se otettiin uuden opetussuunnitelman myötä käyttöön lukioissa elokuussa 2021. Toteutimme marras–joulukuussa 2021 käyttäjäkyselyt, joissa selvitettiin Älyä käyttävien opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia. Kyselyymme tuli runsaasti vastauksia, jotka antavat meille paljon arvokasta tietoa. Kiitämme jokaista vastaajaa lämpimästi!


Kyselyn tuloksia

Monen uuden digitaalisen palvelun tapaan myös Äly on kärsinyt jonkin verran alkukankeudesta, mikä näkyi osassa vastauksista. Tekninen tukemme on onneksi taklannut haasteet hienosti, ja asiakaspalveluamme kiitettiinkin nopeudesta ja tehokkuudesta.


Tarve käyttöohjeille

Vastauksissa nousi selkeästi esiin se, että Äly on tuore oppimisympäristö eikä sitä ole käytetty pitkään. Joitain Älyn toimintoja, kuten kokeiden luomista ja omien tehtävien ja aineistojen lisäämistä, pidettiin hankalana. Valtaosa ongelmista on hoidettavissa paremmalla ohjeistuksella, ja lähiaikoina tulossa ovatkin entistä kattavammat käyttöohjeet.


“Selkeä, toimiva ja monipuolinen”

Useissa vastauksissa tuli iloksemme ilmi tyytyväisyys Älyyn. Muun muassa tällaisia kommentteja opettajat ja opiskelijat kirjoittivat:

Olette tehneet hienon alustan, enkä enää tarvitse oppikirjaa.

Oikein toimiva kokonaisuus ja monipuoliset tehtävät.

Kappaleet ovat selkeitä ja helppolukuisia.

Toimiva ja hyvä palvelu.

Kiva ja monipuolinen oppimisympäristö!

Sivusto on visuaalisesti selkeä, ja informaatio on ymmärrettävää.

On mahtavaa, että moduulien opetustekstejä ja sisältöjä voi muokata omaan opetukseensa sopivaksi. Materiaalien lisääminen ja muokkaaminen on helppoa.

Älyyn on saatu kiteytettyä olennainen, ja tehtävät todella tukevat oppimista sekä harjoituttavat esimerkiksi lukutaidon vastauksia varten. Tehtävistä suurin osa on myös sopivia laajuudeltaan kiireisiin opintojaksoihin, ja on hyvä, että on valinnanvaraa. Samoin teoriaosuudet ovat nasakoita ja havainnollisia.


Arvonta vastaajien kesken

Kyselyyn osallistuneille arvottiin palkintoja. Opettajien kesken arvottu SKS:n kirjapalkinto lähti Tampereelle. Opiskelijoista onni suosi Ounasvaaran (Rovaniemi), Mäntsälän ja Haminan lukion sekä Pirkkalan yhteislukion opiskelijoita. Heille on lähetetty elokuvalippupaketit, joiden toivomme pääsevän käyttöön, kun koronatilanne helpottaa.