Peruskoulut

Julkaisemme 6. ja 9. luokan valtakunnalliset äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet sähköisinä Äly-oppimisympäristössä.

Kokeet mittaavat oppilaiden osaamista perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien mukaan. Tulospalvelussa oppilaiden osaamista voi tarkastella ja verrata valtakunnallisesti.

Valtakunnalliset kokeet tukevat päättöarviointia. Niiden avulla oppilaiden arviointi on yhdenmukaista ja vertailukelpoista ja opettaja saa arvokasta tietoa siitä, miten oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. 

Tukea kuudesluokkalaisten arviointiin


6. luokan valtakunnallinen äidinkielen ja kirjallisuuden koe julkaistaan ensimmäistä kertaa sähköisenä tammikuussa 2024. Koe mittaa oppilaiden osaamista 6. vuosiluokan päättyessä, ja se on rakennettu 1.8.2023 voimaan astuvien 6. vuosiluokan arviointikriteerien mukaan. 6. luokan valtakunnallisen kokeen kesto on 60 minuttia, ja se suositellaan pidettävän toukokuussa 2024.

Koe tukee arviointia ja antaa arvokasta tietoa oppilaiden osaamisesta heidän siirtyessään yläkouluun. Valtaosa kokeen tehtävistä tarkistuu automaattisesti, mikä helpottaa opettajan työtä.Kaksi koetta testaa monipuolisesti peruskoulunsa päättävien taitoja


9. luokan valtakunnallinen koepaketti sisältää kaksi koetta:

Kirjoittamistaitojen koe sisältää aineistopohjaisen kirjoitustehtävän. Koe mittaa tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja eli perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöalueen 3 tavoitteita 10–14 ja sisältöalueen 2 tavoitteita 5–8. 

Teksti- ja kielitietouden kokeessa on neljä osiota: media ja viestintä, tekstitaito, kieli ja kirjallisuus. Koe mittaa kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämisen taitoja eli sisältöalueen 4 tavoitteita 15–17 sekä tekstien tulkitsemisen taitoja eli sisältöalueen 2 tavoitteita 5–8. 

Tulospalvelu antaa valtakunnallista tietoa osaamisesta 

Valtakunnallisen kokeen tulospalvelu kertoo opettajalle, miten omat oppilaat ja oma ryhmä onnistuivat kokeessa muihin kokeen tehneisiin verrattuna.

• Yksittäisen oppilaan suoritukset näkyvät koe- ja osiokohtaisesti sekä yhteenvetona molemmista kokeista.  
• Ryhmän tuloksia verrataan koulun muihin ryhmiin, oman aluehallintoviraston toimialueen muihin kouluihin sekä valtakunnalliseen keskiarvoon.  
• Koulun keskiarvoa verrrataan valtakunnalliseen keskiarvoon.

Valtakunnallisen vertailudatan saa käyttöönsä teettämällä kokeen sähköisenä tai lisäämällä paperisen kokeen tehneiden oppilaiden osiokohtaiset pisteet Älyyn.

Koulujen tiedot ovat luottamuksellisia. Emme listaa kouluja kokeessa suoriutumisen mukaan.

Sähköinen koe helpottaa opettajan työtä 

Valtakunnallisen kokeen voi tehdä täysin sähköisenä Äly-oppimisympäristössä. Äly toimii missä vain, milloin vain ja millä tahansa laitteella, jolla on pääsy internetiin. Äly toimii internetissä, mutta kokeen tekeminen ei edellytä Älystä poistumista. Oppilaat rekisteröityvät Älyyn henkilökohtaisilla tunnuksilla.  

Sähköisenä tehty 9. luokan teksti- ja kielitietouden koe tarkistuu pääosin automaattisesti. Opettajan tehtäväksi jää kuitata oppilaan pistemäärä hyväksytyksi. Kirjoittamistaitojen koetta tarkistaessaan opettajalla on käytössään arviointimatriisi, jota täyttämällä kokeen lopullinen pistemäärä muodostuu vaivatta. Kokeen arviointiperusteet ovat myös oppilaiden nähtävissä. Sanallista, yksityiskohtaista palautetta voi antaa halutessaan. Arvioitaviin teksteihin voi myös tehdä merkintöjä.  

Kokeet voi vaihtoehtoisesti tulostaa Älystä paperisena tehtäviksi, jolloin oppilaat eivät rekisteröidy Älyyn. Opettaja tarkistaa kummankin kokeen tavanomaiseen tapaan. Myös arviointiohjeet ovat tulostettavissa. Jos opettaja haluaa käyttöönsä tulospalvelun, oppilaiden osiokohtaiset pisteet täytyy lisätä Älyyn manuaalisesti. 


Tärkeää tietää

Voit tilata valtakunnalliset kokeet tilauslomakkeella Älyssä tai sähköpostitse (myynti@skskirjat.fi). Vuoden 2024 kokeet tulevat myyntiin tammikuussa 2024.

9. luokan valtakunnallisen teksti- ja kielitietouden kokeen suositeltava koepäivä on keskiviikko 17.4.2024. Kokeen kesto on 90 minuuttia. Kirjoittamistaitojen kokeen voi tehdä kerralla tai useammassa otteessa kevätlukukauden aikana koulun oman aikataulun mukaan.

Vuonna 2024 tarjolla on ensimmäistä kertaa 6. luokan valtakunnallinen äidinkielen ja kirjallisuuden koe, joka tukee uusien kuudennen luokan arviointikriteerien mukaista arviointia. Kokeen kesto on 60 minuttia, ja se suositellaan pidettävän toukokuussa 2024.

Kokeen ostaminen ja käyttöönotto 

Kokeen hinta on 5,40 € + alv 24 % / oppilas. Oppilaskohtaiset lisenssit ovat voimassa kuusi kuukautta.


Lisenssit tilataan Älyssä olevalla lomakkeella. Lisenssit ovat kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien käytettävissä, ja kokeen voi tilata kerralla eri opettajien ryhmille. Tilatut lisenssit lisätään koulun käyttäjätileille.  

Jos koe tehdään sähköisenä, kertakäyttöiset lisenssikoodit voi jakaa oppilaille esimerkiksi sähköpostilla, Wilmassa tai tulostettuina lappuina. Oppilaat rekisteröityvät Älyyn täällä. Oppilaat käyttävät saamansa koodin kohdassa ”Onko sinulla lisenssiavain?”.

Paperisen kokeen opettaja voi ladata Älystä tehtyään tilauksen. 

Lue vastauksemme yleisimpiin koetta koskeviin kysymyksiin täällä.