9. luokan valtakunnallinen äidinkielen ja kirjallisuuden koe

9. luokan valtakunnalliset äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet julkaistaan keväällä 2023 sähköisenä Äly-oppimisympäristössä.  

Kokeet mittaavat oppilaan osaamista perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien mukaan. Tulospalvelussa oppilaiden osaamista voi tarkastella ja verrata valtakunnallisesti. 

Valtakunnallinen koe tukee päättöarviointia. Sen avulla oppilaiden arviointi on yhdenmukaista ja vertailukelpoista ja opettaja saa myös arvokasta tietoa siitä, miten oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet.

Kaksi koetta testaa monipuolisesti 

Kirjoittamistaitojen koe sisältää aineistopohjaisen kirjoitustehtävän. Koe mittaa tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja eli perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöalueen 3 tavoitteita 10–14 ja sisältöalueen 2 tavoitteita 5–8. 

Teksti- ja kielitietouden kokeessa on neljä osiota: media ja viestintä, tekstitaito, kieli ja kirjallisuus. Koe mittaa kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämisen taitoja eli sisältöalueen 4 tavoitteita 15–17 sekä tekstien tulkitsemisen taitoja eli sisältöalueen 2 tavoitteita 5–8. 

Molemmat kokeet sisältävät oppilaan itsearviointiosion. 

Tulospalvelu antaa valtakunnallista tietoa osaamisesta 

Valtakunnallisen kokeen tulospalvelu kertoo opettajalle, miten omat oppilaat ja oma ryhmä onnistuivat kokeessa muihin kokeen tehneisiin verrattuna. Tulossivu sisältää numeerista tietoa ja selkeät graafiset kuvaajat.  

  • Yksittäisen oppilaan suoritukset näkyvät koe- ja osiokohtaisesti sekä yhteenvetona molemmista kokeista.  
  • Ryhmän tuloksia verrataan koulun muihin ryhmiin, oman aluehallintoviraston toimialueen muihin kouluihin sekä valtakunnalliseen keskiarvoon.  
    • Koulun keskiarvoa verrrataan valtakunnalliseen keskiarvoon. 

Valtakunnallisen vertailudatan saa käyttöönsä teettämällä kokeen sähköisenä tai lisäämällä paperisen kokeen tehneiden oppilaiden osiokohtaiset pisteet Älyyn.

Koulujen tiedot ovat luottamuksellisia. Emme listaa kouluja kokeessa suoriutumisen mukaan.

Sähköinen koe helpottaa opettajan työtä 

Valtakunnallisen kokeen voi tehdä täysin sähköisenä Äly-oppimisympäristössä. Äly toimii missä vain, milloin vain ja millä tahansa laitteella, jolla on pääsy internetiin. Oppilaat rekisteröityvät Älyyn henkilökohtaisilla tunnuksilla.  

Sähköisenä tehty Teksti- ja kielitietouden koe tarkistuu automaattisesti. Opettajan tehtäväksi jää kuitata oppilaan pistemäärä hyväksytyksi. Kirjoittamistaitojen koetta tarkistaessaan opettajalla on käytössään arviointimatriisi, jota täyttämällä kokeen lopullinen pistemäärä muodostuu vaivatta. Kokeen arviointiperusteet ovat myös oppilaiden nähtävissä. Sanallista, yksityiskohtaista palautetta voi antaa halutessaan. Arvioitaviin teksteihin voi myös tehdä merkintöjä.  

Kokeet voi vaihtoehtoisesti tulostaa Älystä paperisena tehtäviksi, jolloin oppilaat eivät rekisteröidy Älyyn. Opettaja tarkistaa kummankin kokeen tavanomaiseen tapaan. Myös arviointiohjeet ovat tulostettavissa. Jos opettaja haluaa käyttöönsä tulospalvelun, oppilaiden kummankin kokeen osiokohtaiset pisteet täytyy lisätä Älyyn manuaalisesti. 


Tärkeitä päivämääriä

Teksti- ja kielitietouden kokeen suositeltava koepäivä on maanantai 17.4.2023.
Kokeen kesto on 90 minuuttia.  
 
Kirjoittamistaitojen kokeen voi tehdä kerralla tai useammassa otteessa kevätlukukauden aikana koulun oman aikataulun mukaan. 
 
Koepaketti on myynnissä Älyssä 14.2.2023 alkaen. Jos haluatte tehdä tilauksen jo nyt ja saada laskun vuoden 2022 puolella, ole yhteydessä meihin osoitteessa myynti@skskirjat.fi.

Kokeen ostaminen ja käyttöönotto 

Kokeen hinta on 5,40 € + alv 24 % / oppilas. Oppilaskohtaiset lisenssit ovat voimassa kuusi kuukautta.

Lisenssit tilataan lomakkeella, joka löytyy Älystä. Lisenssit ovat kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien käytettävissä, ja kokeen voi tilata kerralla eri opettajien ryhmille. Tilatut lisenssit lisätään koulun käyttäjätileille.  

Jos koe tehdään sähköisenä, kertakäyttöiset lisenssikoodit voi jakaa oppilaille esimerkiksi sähköpostilla, Wilmassa tai tulostettuina lappuina. Oppilaat rekisteröityvät Älyyn täällä. Oppilaat käyttävät saamansa koodin kohdassa ”Onko sinulla lisenssiavain?”.

Paperisen kokeen opettaja voi ladata Älystä tehtyään tilauksen.